Perinnemaisemat

Perinnemaisema on kulttuurimaisema, jota perinteinen karjankasvatus ja viljely tai muut varhaiset elinkeinot ovat muovanneet. Perinnemaisemat voivat olla rakennettuja ympäristöjä tai kulttuurivaikutteisia luontotyyppejä, eli perinnebiotooppeja.

Rakennettuja perinnemaisemia ovat historialliset rakennukset ja rakennelmat lähiympäristöineen. Esimerkiksi vanha maalaistalo ja sen pihapiirissä olevat istutukset, aitat, aidat, kaivo ja navetta voivat muodostaa perinnemaiseman. Myös varhaisen teollisuuden tai liikenteen luomat maisemat ovat rakennettuja perinnemaisemia, samoin esihistorialliset maisemakohteet, kuten muinaiset kivirakennelmat, haudat ja kalliomaalaukset.  

Perinnebiotooppeja ovat mm. erilaiset niityt, kedot ja metsälaitumet. Esimerkiksi niittämisen, kaskeamisen ja karjan laiduntamisen seurauksena on syntynyt muusta lähiympäristöstä poikkeavia luontotyyppejä, joilla viihtyy monia harvinaisiakin kasvi- ja eläinlajeja.


Tutustu Keski-Savossa sijaitseviin perinnemaisemiin. Klikkaa alla olevia perinnemaisemakohteiden nimiä tai kuvia.